تهران ، ولیعصر
021-987654

ارسال طرح اتاق فرار

ارسال ایده

این فرم جهت ارسال ایده اتاق فرار جشنواره رازگشاء است
تاریخ تولد(ضروری)
اگر طرح به صورت تیمی ارائه می شود لطفا نام و نام خانوادگی همکاران خود را بنویسید
نام هم تیمی
نام خانوادگی هم تیمی
 
با کلیک بر روی دکمه + می توانید افراد بیشتری را ثبت کنید
فایل ها را به اینجا بکشید یا
انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 20 MB, حداکثر تعداد فایل: 3.
    توجه: در طرح خود را در قالب ویدئو ارایه می دهید ضمن پر کردن فرم بالا، فایل ویدئویی خود را به شماره 09120688653 در تلگرام ارسال کنید. ضروری است نام و نام خانوداگی خود را ذکر کنید
    قوانین و مقررات ارسال فایل(ضروری)
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .