به بخش رای گیری انتخاب بهترین فرد سال خوش آمدید 👋

شما می‌توانید با کلیک روی گزینه رای می دهم به کارکتر مورد نظر رای دهید در صورتی که از رای خود پشیمان شدید می توانید با کلیک بر روی حذف رای، رای خود را حذف کنید

🗳️ تعداد رای باقیمانده 2 از 3 رای
مهلت شرکت 1400/12/29
سامان رستمی
بازیگر و گردن گیر فیلم های اکشن
 • بازیگر فیلم سینمایی مجید
 • بازیگر فیلم چرا کبری برنگشت؟
 • کارگردان در برف گیر کرده
 • دستیار تهیه کننده ماهواره
هوشنگ هوشمند
بازیگر و گردن گیر فیلم های اکشن
 • بازیگر فیلم سینمایی مجید
 • بازیگر فیلم چرا کبری برنگشت؟
 • کارگردان در برف گیر کرده
 • دستیار تهیه کننده ماهواره
آذر زراندوز
بازیگر و گردن گیر فیلم های اکشن
 • بازیگر فیلم سینمایی مجید
 • بازیگر فیلم چرا کبری برنگشت؟
 • کارگردان در برف گیر کرده
 • دستیار تهیه کننده ماهواره
حامد فقیهی
بازیگر و گردن گیر فیلم های اکشن
 • بازیگر فیلم سینمایی مجید
 • بازیگر فیلم چرا کبری برنگشت؟
 • کارگردان در برف گیر کرده
 • دستیار تهیه کننده ماهواره
سامان رستمی
بازیگر و گردن گیر فیلم های اکشن
 • بازیگر فیلم سینمایی مجید
 • بازیگر فیلم چرا کبری برنگشت؟
 • کارگردان در برف گیر کرده
 • دستیار تهیه کننده ماهواره
هوشنگ هوشمند
بازیگر و گردن گیر فیلم های اکشن
 • بازیگر فیلم سینمایی مجید
 • بازیگر فیلم چرا کبری برنگشت؟
 • کارگردان در برف گیر کرده
 • دستیار تهیه کننده ماهواره
آذر زراندوز
بازیگر و گردن گیر فیلم های اکشن
 • بازیگر فیلم سینمایی مجید
 • بازیگر فیلم چرا کبری برنگشت؟
 • کارگردان در برف گیر کرده
 • دستیار تهیه کننده ماهواره
حامد فقیهی
بازیگر و گردن گیر فیلم های اکشن
 • بازیگر فیلم سینمایی مجید
 • بازیگر فیلم چرا کبری برنگشت؟
 • کارگردان در برف گیر کرده
 • دستیار تهیه کننده ماهواره
Hidden
Hidden
نظرسنجی(ضروری)
Build stunning templates

Building the future. Join us Today!

Design better websites and spend less time without restricting creative freedom.

Create an account Contact us