1. کلیه آثار ارسالی باید تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
 2. متقاضیان قبل از هرگونه اقدام، آگهی فراخوان را مطالعه نموده و با توجه به شرایط مندرج در آگهی اقدام به ثبت نام نمایند.
 3. دریافت آثار تنها از طریق سایت جشنواره به نشانی razgosha.ir امکان ‌پذیر است و بدین منطور می بایست متقاضیان در سایت جشنواره ثبت نام و طبق دستور کار درج شده در سایت عمل نمایند.
 4. مسئولیت صحت کلیه اطلاعات ثبت شده اعم از اطلاعات شخصی، اطلاعات ایده و طرح تماما بر عهده ثبت نام کننده می باشد.
 5. مهلت ثبت نام، تکمیل و ثبت فرم ها از تاریخ ۱ بهمن ماه سال ۹۹ تا تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال ۹۹ می باشد. این تاریخ از سوی دبیرخانه جشنواره قابل تمدید می باشد. 
 6. باتوجه به اینکه امکان ثبت نام در بخشهای مختلفی از سوی شرکت کنندگان وجود دارد، ذکر این نکته ضروری است که ثبت نام در هریک از این بخشها، مزیتی نسبت به یکدیگر ندارد.
 7. انتخاب و دعوت رسمی از تمامی ایده ها و طرح های ثبت شده با نظر داوران و تائید دبیر علمی جشنواره صورت میگیرد.
 8. هر یک از موارد ثبت‌ نام ‌شده در بخش های جشنواره، چنانچه از نظر کارشناسان تناسبی با بخشی که در آن ثبت نام صورت گرفته است، نداشته باشد در سایر بخش های جشنواره شرکت داده می شوند.
 9. در صورت تکمیل فرم، اعلام انصراف امکان‌پذیر نخواهد بود.
 10. شرکت در جشنواره به معنای پذیرش همه مقررات جشنواره است.
 11. شرکت در این جشنواره برای همگان آزاد و رایگان است و محدودیت سنی ندارد.
 12. از نظر برگزار کننده، ثبت کننده موارد مالک اثر شناخته می‌شود. هرگونه مسئولیت ناشی از آن و پاسخگویی به پیامدهای حقوقی ناشی از آن با ثبت کننده‌ خواهد بود.
 13. بدیهی است که مالکیت اثر متعلق به فرد یا گروهی است که زودتر طرح-ایده را ثبت کرده اند.
 14. دبیرخانه جشنواره حق استفاده از ایده ها – طرح های پذیرفته شده را در موارد تبلیغاتی و گزارش جشنواره با ذکر نام و حقوق ثبت کنندگان آثار برای خود محفوظ میدارد.
 15. ارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات این جشنواره و تصمیم‌گیری در مورد مسائل پیش‌بینی نشده برای برگزارکننده است.
 16. به ثبت نام کنندگان ایده – طرح که آثارشان از نظر دبیرخانه/هیئت داوران تائیده شده و به بخش رقابت راه یافته اند، گواهی شرکت در جشنواره اعطا میشود.
 17. باتوجه به شرایط ویژه پیش آمده، امکان تغییر در شرایط و تاریخ های مطرح شده در فراخوان جود دارد. از این رو پیشنهاد می شود شرکت کنندگان برای اطلاع از تغییرات احتمالی پیگیر اخبار مندرج در سایت رسمی جشنواره باشند.
 18. در مرحله کارشناسی، چنانچه مشخص شود ایده یا طرح عنوان شده شرایط کافی برای شرکت در رقابت را ندارد، ادامه روند بررسی متوقف شده و مراتب به اطلاع متقاضی خواهد رسید.
 19. متقاضیان در ثبت کامل، صحیح و دقیق اطلاعات درخواستی دقت لازم را داشته باشند. این امر به ویژه در مورد اطلاعات مربوط به مشخصات شخصی، ایده و طرح مورد تاکید است.
 20. دبیرخانه از پذیرفتن طرح از شرکت کنندگانی که نقص مدارک دارند یا طرح های پیشنهادی خود را خارج از ضوابط و فرمت معرفی شده ارائه داده باشند معذور است و مسئولیتی در قبال این گونه آثار نخواهد داشت.
 21. بررسی، تائید یا رد ایده و طرح های ارسالی بر عهده دبیرخانه و هیئت داوران است.
 22. رعایت کلیه قوانین مربوط به حق تألیف و طراحی اثر بر عهده فرستنده (حقیقی یا حقوقی) آثار بوده و پاسخگویی به کلیه عواقب قانونی آن بر عهده ارائه کنندگان آنها می باشد.
 23. شرکت در این جشنواره به صورت فردی یا گروهی ( حداکثر ۴ نفر) ممکن است.

 

جهت مشاهده فراخوان مسابقه ایده پردازی و طراحی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.