دسته: دسته‌بندی نشده

مصاحبه با آقای ارشیا خوش‌حال طرح کنکاش به صورت افنرادی توسط آقای ارشیا خوش‌حال به فینال جشنواره راه یافت.
مصاحبه با خانم صبا شاهسوارانی طرح دانشمند دیوانه به صورت گروهی توسط خانم‌ها صبا شاهسوارانی و مهدیه غلامی به فینال جشنواره راه یافت.
مصاحبه با آقای سید مهدی ضرغامی طرح مالوِیر به صورت انفرادی توسط آقای سید مهدی ضرغامی به فینال جشنواره راه یافت.
مصاحبه با آقای امیرحسین عباسی طرح همزاد به صورت انفرادی توسط آقای امیرحسین عباسی به فینال جشنواره راه یافت.
مصاحبه با آقای محمدجواد کریمی طرح شبی در مدرسه به صورت گروهی توسط آقایان محمدجواد کریمی، سید علی ساداتی و حسین ذوالقدر به فینال جشنواره راه یافت.
مصاحبه با خانم محدثه اژدری طرح دیوانگی به صورت انفرادی توسط خانم محدثه اژدری به فینال جشنواره راه یافت.
مصاحبه با خانم مریم حاج فرج‌زاده طرح اسنیلوژِن به صورت انفرادی توسط خانم مریم حاج فرج‌زاده به فینال جشنواره راه یافت.
مصاحبه با خانم ثمین کلباسی طرح اتاق شناختی راش به صورت گروهی توسط خانم ثمین کلباسی و آقایان محمدرضا پورجعفریان، محمدمهدی خدارحمی، مسعود محبوبی، خشایار فهیم و محمدسعید دلیری به فینال جشنواره رازگشا راه یافت.
مصاحبه با خانم مریم السادات جهان‌پور طرح نیمه پنهان ماه به صورت گروهی توسط خانم‌ها مریم السادات جهان‌پور و مینا افشار به فینال جشنواره راه یافت.